Wybierz z działu mechanika / Proces technologiczny / Sposoby ustalenia  
   Hamulce
   Silnik
   .Shot BOX
   Chłodzenie
   Dźwignik śrubowy
   EXTRA
   Proces technologiczny
      Rodzaje Produkcji
      Sposoby ustalenia
   Smarowanie
   Sterowanie
   Urzadzenia automatyki
   Zasilanie
   Zawieszenie


 
Sposoby ustalenia przedmiotu do obróbki - jeżeli nie ma powierzchni ustalających trzeba je wykonać (tzw. powierzchnie ustalające zastępcze), np.: przez wykonanie nakiełków, które później usuwa się lub też nie - czasami wykonuje się nadlewy, naddatki materiałowe, które pomagają w ustaleniu i które są później usuwane                    
- jeżeli nie ma odpowiednich powierzchni ustalających, to należy w celu ustalenia przedmiotu dokładnie obrobić powierzchnie, które miały być wcześniej  nieobrobione - gdy ustala się płaszczyznami nieobrobionymi (duże niedokładności) należy używać kołków ustalających, na których umieszcza się przedmiot obrabiany
- powierzchnie walcowe ustala się na pryzmie
Dokładność ustalenia wpływa na dokładność obróbki.

  Wałki wykonane z pręta (gładkie, stopniowane, drążone)
10 Cięcie
20 Prostowanie (gdy zachodzi taka potrzeba): jeśli wałek wykonany jest z    surówki to nie trzeba prostować; prostować jeśli długość wałka l  ³ 12 d przy d < 100 mm Jeżeli wałek będzie wykonany z odkuwki to cięcia i prostowania nie będzie.
30 Planowanie końców – obróbka powierzchni czołowych wałka: frezarko nakiełczarka
40 Nakiełkowanie: frezarko nakiełczarka
50 Toczenie zgrubne jednej a następnie drugiej strony
60 Toczenie ostateczne jednej, a potem drugiej strony; przy wałkach drążonych, po toczeniu zgrubnym średnicy, przeprowadza się wiercenie i zgrubne roztaczanie otworów, a dopiero potem – bazując na średnicy wytoczenia – toczenie wymiarowe średnicy zewnętrznej
70 Szlifowanie zgrubne szyjek mających służyć za dodatkowe bazy przy operacjach tokarskich, przy toczeniu powierzchni mimośrodowych, roztaczanie otworu na jednym z końców itd.; jeśli tego rodzaju potrzeba nie zachodzi, operacje szlifierskie w tym miejscu odpadają
80 Obróbka powierzchni kształtowych zgrubna i kształtująca – nacinanie zębów, frezowanie wielowypustów, toczenie krzywek, roztaczanie otworów w czołach
90 Operacje uzupełniające: wiercenie, rozwiercanie i gwintowanie małych otworów, nacinanie gwintów na końcowych stopniach, frezowanie rowków na kliny, wiercenie otworów zabezpieczających przed odkręcaniem się
100 Prostowanie w przypadku części o l ³ 10 d przy d < 100 mm
110 Obróbka cieplna całej części (nie wykonuje się w przypadku wałków wykonanych z materiałów ulepszanych cieplnie)
120 Prostowanie części o l > 6 d przy d < 100 mm
130 Szlifowanie zgrubne i ostateczne wewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych
140 Szlifowanie zgrubne i ostateczne zewnętrznych powierzchni walcowych i stożkowych
150 Szlifowanie ostateczne zewnętrznych powierzchni kształtowych
160 Operacja mająca na celu polepszenie własności eksploatacyjnych wałka
170 Kontrola jakości
Wałki nawęglane i hartowane
10 . . . 80 Obróbka kształtująca powierzchnie przeznaczone do utwardzania (nawęglania); powlekanie pastą powierzchni chronionych przed nawęglaniem; nawęglanie; hartowanie; wysuszenie powierzchni chronionych pastą; poprawienie nakiełków; obróbka wykańczająca i bardzo dokładna; kontrola techniczna
90 Nawęglanie
100 Toczenie pozostałych powierzchni
110 Hartowanie
120 Prostowanie części o l > 6 d przy d < 100 mm
130 Poprawianie nakiełków  (po obróbce cieplnej)
140 Dalej tak jak dla zwykłych wałków od operacji 130
Wałki bardzo dokładne normalizowane i stabilizowane
10 . . . 80 Normalizowanie; obróbka kształtująca; stabilizowanie; obróbka wykańczająca wstępna; stabilizowanie; obróbka wykańczająca ostateczna; obróbka bardzo dokładna; kontrola techniczna
90 Dalej jak dla zwykłych wałków od operacji 90.
Wałki z otworami osiowymi
10 . . . 80 Otwór osiowy: bazy obróbkowe dla przeprowadzenia obróbki kształtującej; obróbka kształtująca; toczenie powierzchni stożkowych i kształtowych; frezowanie wielowypustów; gwintowanie; . . . . . . . . . . . . ;obróbka wykańczająca; obróbka bardzo dokładna; kontrola techniczna.
90 Dalej jak dla zwykłych wałków od operacji 90.
 Materiały i surówki na wałki:
Jeśli śr. d < 150 mm to – pręty walcowane, ciągnione, szlifowane, kalibrowane Jeśli śr. d > 150 mm lub o specjalnych wymaganiach wytrzymałościowych to – surówki kute (produkcja masowa) lub prasowane.  


Tuleje i tarcze

Główną operacją jest wykonanie otworu. Otwór jest bazą obróbkową: konstrukcyjną i montażową. Od jego dokładności zależy cała praca tulejki. Mamy 3 metody wykonywania tulei:
- obróbka z jednym zamocowaniem – obrabiamy duże powierzchnie współosiowe i planujemy powierzchnie czołowe (na obrabiarkach rewolwerowych i karuzelowych)
- obróbka rozpoczynająca się od otworu –  otwór na którego bazie wykonujemy powierzchnie zewnętrzne (najdokładniejsza z metod)
 -  obróbka rozpoczynająca się od powierzchni zewnętrznej – wykonujemy powierzchnię zewnętrzna i na jej bazie wykonujemy otwór, szybkie i pewne zamocowanie (najmniej dokładna, stosowana gdy nie zależy nam na dokładności współosiowości)
Stosowane narzędzia obróbkowe:
- tuleje gładkie: produkcja jednostkowa – tokarki zwykłe (uniwersalne); produkcja masowa – tokarki rewolwerowe, szlifowanie na szlifierkach bezkłowych
- tuleje z kołnierzem: produkcja seryjna – tokarki rewolwerowe; produkcja masowa – automaty i półautomaty; produkcja małoseryjna i jednostkowa – tokarki karuzelowe Szlifowanie otworów wykonuje się na szlifierkach do otworów. Kawałek pod wpust w produkcji jednostkowej – dłutowanie; w produkcji seryjnej – przeciąganie.

 Proces technologiczny tulei i tarcz z bazowaniem na otworze bez obr. cieplnej:
20 Obróbka na gotowo
30 Wykonanie rowka wpustowego lub wielowypustu w otworze
40 Obróbka kształtująca powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze
50 Frezowanie rowków wpustowych na powierzchni zewnętrznej
60 Wykonywanie wielowypustów
70 80 Wykonanie otworów poprzecznych
90 Obróbka dokładna otworu
100 Obróbka wykańczająca powierzchni zewnętrznej z bazowaniem na otworze
110 Kontrola techniczna
Proces technologiczny tarcz i tulei z obróbka cieplną
10 Obróbka zgrubna lub zgrubna i kształtująca powierzchni zewnętrznych oraz obróbka zgrubna lub zgrubna i kształtująca otworu
20 Obróbka wielowypustu z pozostawieniem naddatku na powierzchniach ustalających
30 Obróbka kształtująca powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze
40 Hartowanie i odpuszczanie
50 Obróbka wykańczająca otworu lub wielowypustu
60 Obróbka wykańczająca powierzchni zewnętrznej z bazowaniem na otworze
70 Kontrola techniczna

 
Copyright ©2 by janek Najlepsze Fora dyskusyjne - Top ListaTOP Lista Stron InternetowychTopLista For - najlepsze fora w sieci - dodaj swoje forum do top listy
Kreator Stron www